Mona Lisa olarak adlandırılan bu ünlü eser, İtalya Rönesansı yıllarında Leonardo da vinc
tarafından 1503 yılında yapılmaya başlandı ve tarihçilere göre de yaklaşık 3 ila 4 yıl kadar


sürdü.


 Tablo şu anda Fransa’ da ki Louvre müzesinde, son derece güvenlikli bir bölmede muhafaza 


edilmektedir. 


(1911 yılında tablo müzede çalışan iki kişi tarafından çalınmış iki yıl sonra Floransa da 


satılmaya çalışılırken yakalanmışlardır.)

Mona Lisa tablosunun üzerinde hiç fırça darbesi olmaması, Mona Lisa’ nın kim olduğunun


 hala bilinememesi, (ki bazı uzmanlar Mona Lisa nın Leonardo’ nun kendisi ne benzediğini 


söylerler.) gibi bir takım özellikleri söz konusudur.

Bizim üzerinde durduğumuz özelliği ise, Mona Lisa tablosundaki altın orandır.

Tablonun orijinal boyutlarının oranı (boy/en) bize altın oranı verir.

Mona Lisa nın yüzünü içine alan bir dikdörtgen çizilecek olursa, bu dikdörtgen de boyutları 


itibarı ile altın oranı ihtiva eder. Yüzünü içine alan bu dikdörtgeni, göz hizasından bir 


çizgiyle ikiye ayırdığınız da yine altın orana uyan bir dörtgen elde edilir.

Bunun dışında çizilen altın orana uyan dikdörtgenlerde mevcuttur. 


(Bir kısmını yukarıdaki resimden inceleyebilirsiniz.) 

Leonardo da Vinci nin yaptığı diğer eserlerdede altın oran bulunur. Bunlardan biride aşağıdaki Erminli Kadın çalışmasıdır.


0

Yorum ekle

    Yükleniyor